fbpx

ІІ. Бізнес і влада, 4-7 листопада

  • Дата:
    4-7 листопада
  • Місце проведення:
    Online, з використанням конференц-зв'язку Zoom

4-7 листопада відбудеться другий онлайн-модуль програми “Бізнес і суспільство” на тему “Бізнес і влада”.

Вивчення історичних передумов, генезису і природи влади, а також принципів її існування, дозволяє поглибити розуміння в який спосіб політична кон’юнктура може чинити вплив на власність, ринки капіталу і форми підприємництва. Тиск короткострокових цілей і амбіцій можуть заважати продуктивному економічному розвитку суспільства у цілому, обмежувати можливості бізнесу вкладати ресурси у найкраще створювати якісні товари та послуги, інвестувати в інновації та розвивати людський капітал.

ПРОГРАМА

4 листопада, 17.30-19.30. Спільна онлайн-зустріч та модеровані діалоги

Установча сесія, 17.30-18.30. Під час спільної зустрічі учасники поділяться один з одним своїм підприємницьким досвідом та професійними пріоритетами, обміняються власними очікуваннями від модулю та інтелектуальними цілями.

І. Природа влади (модеровані діалоги), 18.45-19:45. 

Влада – це не тільки теоретичне питання, але й частина досвіду людини як суб’єкта. Завдяки яким механізмам відбувається прояв влади, та в які форми вона може трансформуватися? Аналіз еволюції влади необхідний для розуміння суспільних відносин і вибудовування стратегій. Як оцінюють владу через раціональність та спротив? В якій спосіб вона здійснюється? Як люди проявляють свою владу над іншими?

5 листопада, 15.00-18.30. Модеровані діалоги

ІI. Право, держава, економіка, 15.00-16.30.

Правові норми, економічне господарювання і державні гарантії в сучасному світі напряму залежать від політичного впливу. Існує хронічний конфлікт між рівнодіючими правовими нормами, одна з яких гарантована політичним примусом (насильством), інша – конвенційними правилами. Суб’єкти господарювання іноді більш обізнані про реальний стан ринку, ніж розробники і виконавці правових приписів. Як і чому відбувається перехід від природної держави до суспільства відкритого доступу? Які інструменти, інститути та організації можуть гарантувати баланс інтересів? 

ІIІ. Рівність чи свобода? 17.00-18.30.

Вивчаючи питання співвідношення капіталу і податків в умовах зростання нерівності виникають питання наскільки державна політична воля повинна бути спрямована на спонукання до інвестицій, і наскільки безпечно стимулювати схильність до споживання, не відмовляючись від мети позбавити капітал його цінності? Найбільш значними недоліками сучасного економічного суспільства є несправедливий розподіл багатства та його нездатність забезпечити повну зайнятість. Прагнення домогтися економічної безпеки через обмежувальні заходи, запроваджені державою, поступово призводять до суттєвих змін у суспільстві. Що важливіше – вільна конкуренція та свободи людини, чи регулювання та рівність?

6 листопада, 15.00-18.30. Модеровані діалоги

ІV. Виклики розвитку, 15.00-16.30. 

Модернізація і економічний розвиток призводять до зростання рівня корупції, яка передбачає обмін політичної дії на економічні блага. Конкретні ж її форми, що переважають в тому чи іншому суспільстві, залежать від легкості доступу до цих предметів обміну. Чому відбувається такий обмін, і чому модернізація народжує корупцію? В яких країнах вона більш розповсюджена? Які виклики постають перед владою, і як повернути до неї довіру? 

V. Мережі, інформація, влада, 17.00-18.30.

Нові економічні форми організовуються довкола глобальних мереж капіталу, управління та інформації, а доступ до технологічних умінь та знань є в наш час основою продуктивності та конкурентоздатності. Яких трансформацій зазнають суспільні структури в еру діджиталізації, і чому форми управління і виробництва перетворюються в мережеві? Як технології впливають на приватне життя і глобальні виклики?

7 листопада, 10.00-14.00. Модеровані діалоги, панельні дискусії і групова робота

VІ. Бізнес і влада: українська перспектива (модеровані діалоги) 9.45-10.45. 

Олігархічні феномени в Україні уповільнюють розвиток країни і зазвичай унеможливюють врегулювання поточних викликів. Як позбутися вибірковості та впливу «тіньової влади»? Що потрібно зробити для вибудовування рівноправного і врівноваженого діалогу між бізнесом, державою і суспільством?

VIІ. Панельна дискусія 11.00-11.45. Учасники матимуть можливість обговорити із запрошеними експертами теми економіки, права та влади.

VIIІ. Групова робота, завершення модулю, 12.15-14.00.

X