fbpx

Денис Полтавець. На шляху до доброго суспільства

У 2020 році людство постало перед викликами, що вимагали швидких змін у найбільш значущих сферах життя кожного з нас, а також у наших громадах і суспільствах. Пандемія COVID-19, супутня економічна рецесія, карантинні обмеження, побоювання за здоров’я близьких і колег змусили нас шукати нових форм взаємодії з нашими сім’ями, професійними командами й спільнотами. А це водночас актуалізувало запит не тільки на перевірену інформацію та нові ідеї, а й на відверте спілкування й співвіднесення власного досвіду з досвідом інших. 

Упродовж 2020 року Аспен Інститут Київ у своїх заходах і програмах шукав і пропонував відповіді на цей запит. Стала очевидною цінність діалогу саме як способу віднаходження та усвідомлення рішень, що безпосередньо впливають на життя, здоров’я й добробут мільйонів людей. 

У 2020 році Аспен Інститут Київ продовжив програмний напрям «Добре врядування», сфокусований на реформі децентралізації як одній з найважливіших трансформацій суспільного устрою сучасної України. Якість та ефективність дій публічних інституцій є ключовою умовою сталого розвитку українських громад та їхньої успішної протидії масштабним викликам. Коли ми за круглим столом (або ж онлайн) збирали лідерів місцевого самоврядування разом з іншими стейкголдерами реформи децентралізації, то намагалися не тільки обговорити, а й сформулювати конкретні рішення, які можна реалізувати на практиці.

Одним з таких рішень стало створити Проєктний офіс у Львівській області як платформу для діалогу лідерів місцевого самоврядування та державного управління. Тут за участі місцевих громад напрацьовують пропозиції та зміни до державної політики у сфері децентралізації, обговорюють важливі питання, втілюють програми підтримки підприємництва й проєкти регіонального розвитку Львівщини. 

Учасники й експерти Програми «Добре врядування» розробили методично-практичні рекомендації та Положення про проведення органами місцевого самоврядування консультацій з громадськістю та заінтересованими сторонами (стейкголдерами). Механізм, описаний у Положенні, дає змогу ефективніше залучати представників заінтересованих сторін до пошуку й головне — до спільних дій задля покращення життя громад. Наприкінці 2020 року це Положення ухвалили сім об’єднаних територіальних громад, і нині воно доступне на вебсайті Аспен Інституту Київ для подальшого використання. Досвід організації діалогу зацікавлених сторін описано в «Путівнику для лідерів громад», що розглядає принципи доброго врядування та досвід їх впровадження об’єднаними територіальними громадами. 

Діалог лідерів необхідний зокрема в ситуаціях, що потребують поглибленого розуміння складних суспільних процесів, а також швидкого прийняття рішень, що стосуються без перебільшення всіх і кожного. Як незалежна, позапартійна діалогова платформа для лідерів Аспен Інститут Київ створює можливості для всебічного обговорення актуальних суспільних проблем під час модерованих зустрічей за круглим столом. Відвертий обмін думками між очільниками публічних і приватних інституцій, лідерами бізнесу та громадських об’єднань дають змогу учасникам з різними цінностями й позиціями дійти спільного бачення певної ситуації та обговорити реалістичні шляхи розв’язання проблем. 

Прийняття Конституційним Судом України в жовтні 2020 року рішення щодо неконституційності кримінального переслідування за недостовірне декларування викликало чималий суспільний резонанс і спровокувало громадські протести. Інституту вдалося зібрати за круглим столом керівників судової системи, антикорупційних органів, представників Конституційного Суду України, Верховної Ради України та лідерів громадських рухів, щоб усебічно розглянути ситуацію та шукати порозуміння щодо можливих шляхів її розв’язання. Учасники поділилися своїм баченням, проаналізували можливі сценарії розвитку подій та їхні суспільні наслідки. Довірлива атмосфера таких заходів сприяє продовженню довірливих контактів і поза межами конференц-залу. 

Важливим складником місії Аспен Інституту Київ є розвиток лідерства, базованого на цінностях. Розуміння власних цінностей, ціннісних основ компаній, спільнот і суспільства загалом є необхідною умовою послідовного розвитку. 

Так після зустрічі Міністра культури й інформаційної політики з представниками спільноти Аспен Інститут Київ виникла ініціатива щодо залучення лідерів держави, провідних політиків, науковців, представників бізнес-спільнот до змістовного діалогу про сучасну українську ідентичність. Упродовж 2020 року в рамках програмного напряму «Національна ідентичність» було розроблено програму одноденних семінарів, проведення яких (у 2021 році) підтримав Європейський Союз. Семінарська програма дасть змогу не тільки артикулювати ціннісний фундамент українського суспільства, а й сприятиме поширенню культури діалогу.

Інші заходи — семінари, зустрічі, Фестиваль Ідей, Форум доброго врядування, — що відбулися у 2020 році, а також масштабні проєкти учасників спільноти Аспен Інституту Київ переконливо свідчать про готовність українського суспільства та його лідерів реалізовувати на практиці ті ідеї й плани, що зароджуються під час відвертих діалогів у конференц-залах. «Від ідей — до дій» — таким було й залишається наше мотто.

Ця стаття є частиною Річного звіту 2020 Аспен Інституту Київ.

X