fbpx

Діалог  “Дискреція і відповідальність на керівних посадах публічної служби”: учасники обговорили, як піднімати престижність державної служби для професійних керівників

За останні 10 років на публічній службі в Україні відбулися прогресивні зміни, проте назвати її цілком ефективною складно. Рушієм реформ та продовження змін мають бути лідери, які впроваджуватимуть нові ідеї. Однак, плинність висококваліфікованих досвідчених фахівців на керівних посадах держслужби і політичних посадах залишається високою, що значно впливає на інституційну сталість. Наприклад, за даними Плану України в межах Ukraine Facility плинність персоналу на керівних посадах становила 45% у 2020 році і майже 30% у 2023 році.

3 квітня Аспен Інститут Київ провів Діалог  “Дискреція і відповідальність на керівних посадах публічної служби”.

Учасники Діалогу обговорили виклики, пов’язані з вибором публічної служби для побудови кар’єри на керівних посадах, а також шляхи вдосконалення системи для заохочення ініціативності та інноваційності. Обговорення у рамках Діалогу відбувалося за правилами Chatham House. 

Осьовою темою розмовою були питання дискреції публічних службовців. Учасники дійшли згоди, що проблеми з повноваженнями ухвалювати рішення, як такої, на державній службі немає, проте є запит на визначення принципів дискреції. 

За словами учасників, для впровадження реформ і уможливлення сміливих інноваційних рішень потрібно пропонувати зміни до політик та відповідного законодавства, а не лише діяти в межах подекуди застарілого законодавства. Якщо говорити про державних службовців категорії “А”, на практиці вони проявляють ініціативу та знаходять способи розв’язання наявних проблем. Водночас більшим викликом для них є репутаційні ризики і політична нейтральність. Що стосується державних службовців категорій “Б” та “В”, для них питання дискреції не є головним — пріоритетнішими є фінансова мотивація, а також сталість і незалежність від політичних процесів. Також учасники говорили про необхідність підвищення престижності роботи на державній службі, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню її авторитету у суспільстві. 

Учасники Діалогу говорили також про баланс дискреції та відповідальності. Деякі підтримали думку, що регулювати такий баланс законодавчо майже неможливо. Проте, цього можна досягнути завдяки визначенню спільних цінностей та принципів для державних службовців, зокрема норм етики й доброчесності, врегулювання конфлікту інтересів. Учасники також відзначили важливість цифровізації та автоматизації публічного адміністрування як засобів збільшення ефективності, а також прозорості в цій сфері.

Діалог модерував Єгор Григоренко, член Наглядової Ради КШЕ, партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками «Делойт» в Україні.

Ми дякуємо учасникам Діалог за продуктивне обговорення та партнерам з проєкту ЄС EU4PAR за стале партнерство.

X