fbpx

Консультації з громадськістю та стейкголдерами: методично-практичні рекомендації

В межах реалізації Програми “Добре врядування” експерти та учасники Програми розробили Методично-практичні рекомендації та Положення про проведення органами місцевого самоврядування консультацій з громадськістю та заінтересованими сторонами (стейкголдерами).

Рекомендації ґрунтуються на принципах доброго демократичного врядування, досвіді проведення Аспен Інститутом Київ консультацій зі стейкголдерами реформи децентралізації з жовтня 2019 по квітень 2020, враховують нормативне регулювання консультацій з громадськістю та кращі міжнародні практики по залученню заінтересованих сторін при розробці політики. 

Додатками до Рекомендацій є Положення про проведення консультацій, а також приклади рішень тих органів місцевого самоврядування, що активно впроваджують інструмент консультування, варіанти нормативних та організаційно-розпорядчих документів, необхідних для комплексного забезпечення проведення консультацій.

Положення визначає основні засади організації та проведення органами місцевого самоврядування консультацій з питань, віднесених до їхньої компетенції, містить окремий розділ, присвячений консультуванню з заінтересованими сторонами, що є новелою для українських практик врядування. 

На національному рівні питання консультацій з заінтересованими сторонами (стейкголдерами) врегульовано в Регламенті Кабінету Міністрів України, який набирає чинності з 1 січня 2021 року (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р.  № 168). Новий Регламент пропонує проведення адресних консультацій, які мають на меті з’ясування позицій заінтересованих сторін стосовно проєкту концепції державної політики.

Запропоновані в Регламенті засади проведення адресних консультацій адаптовані експертами та учасниками Програми “Добре врядування” до реалій діяльності органів місцевого самоврядування та розв’язання проблем місцевого значення.

Після місцевих виборів  25 жовтня 2020 р. в Україні функціонуватимуть 1441 сільська, селищна, міська рада (замість 10147 станом на 01.01.2015 р.) зі значним колом децентралізованих повноважень, збільшеним ресурсом та відповідальністю за результати місцевого розвитку, ефективність місцевої політики, надання якісних послуг жителям територіальних громад.  

Консультації як інструмент демократії участі підвищують довіру до влади та її ефективність, формують відчуття причетності та відповідальності прийняті рішення, дозволяють налагодити ефективний діалог між владою та громадою, підвищити рівень прозорості, прогнозованості, обґрунтованості та якості рішень, які ухвалюються органами місцевого самоврядування.

Поширення культури діалогу як передумови доброго врядування є важливою складовою місії Аспен Інституту Київ.

Завантажити Методично-практичні рекомендації та Положення.

Експерти та учасники Програми “Добре врядування” можуть надавати консультативну підтримку при впровадження в громадах інституту консультування, контактна особа з питань реалізації пропозиції щодо консультування – Олена Фоміна, менеджер Програми “Добре врядування”, email of@aspeninstitutekyiv.org.

Програма «Добре врядування» розвивається за підтримки гранту від Luminate та National Endowment for Democracy.

X