fbpx

Пропозиція щодо врегулювання сплати податку на доходи фізичних осіб за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб

Для формування ефективного місцевого самоврядування, спроможного ефективно реалізувати власні та делеговані повноваження, важливо забезпечити його відповідними ресурсами, зокрема, фінансовими.

Протягом 2014 року Кабінетом Міністрів України ініційовано, а Верховною Радою України підтримано зміни до Податкового, Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів України, чим розпочато фінансове зростання надходжень до місцевих бюджетів за рахунок перерозподілу ставки податку на доходи фізичних осіб на користь бюджетів місцевого самоврядування, – фінансову децентралізацію.

Зазначений вид податку та його значний розмір став одним із основних та вагомих джерел наповнення місцевих бюджетів і дозволив місцевим радам добровільно об’єднаних громад виконувати переважну більшість власних та децентралізованих на місця і делегованих повноважень, зокрема у сфері освіти, охорони здоров’я (первинної ланки), соціального захисту, надання адміністративних послуг тощо.

Однак, у процесі моніторингу надходжень до бюджету обов’язкових платежів, органи місцевого самоврядування стикаються з непоодинокими випадками, коли платники податків, розташовані на території громади, неналежним чином виконують свої податкові зобов’язання. Окремі платники, що мають відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо), сплачують податок на доходи фізичних осіб не за місцем їх фактичного розташування і здійснення відповідної господарської діяльності, а за місцем реєстрації та територіального розміщення материнської структури.

Важливість врегулювання питання оплати податку на доходи фізичних осіб неодноразово, починаючи з 2017 р., піднімали представники місцевих рад об’єднаних територіальних громад, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування, проте проблема так і залишається невирішеною та досить гострою для відповідних місцевих бюджетів, оскільки вони недоотримають значні кошти, які могли б бути спрямовані на розвиток громади.

За наслідками консультацій з заінтересованими сторонами реформи децентралізації учасники та експерти Програми “Добре врядування” підготували пропозицію щодо врегулювання сплати вказаного податку за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб, яка доступна за посиланням.

Контактна особа з питань консультування щодо сутності пропозиції та її потенційного впровадження – Олена Фоміна, менеджерка Програми “Добре врядування”, email of@aspeninstitutekyiv.org.

Програма «Добре врядування» розвивається за підтримки гранту від Luminate та National Endowment for Democracy.

X