fbpx

Пропозиція по впровадженню системи ефективного управління в об'єднаних територіальних громадах

В межах реалізації Програми “Добре врядування” експерти та учасники Програми опрацювали досвід функціонування системи ефективного управління діяльністю державних органів та підготували пропозицію по впровадженню такої системи для органів місцевого самоврядування.

Система ефективного управління діяльністю державних органів (performance management) набула широкого поширення в провідних демократичних країнах світу починаючи з 1999-х років. Успіх цієї системи в США дозволив провідним міжнародним організаціям  рекомендувати її запровадження в країнах, які розвиваються як інструмент забезпечення інституційної спроможності результативно виконувати функції та реалізувати стратегії розвитку. 

Сутність системи полягає в чіткому упорядкуванні показників результативності використання ресурсів, якими розпоряджається орган влади в інтересах бенефіціарів політики та суспільства в цілому. Ресурси (фінанси, кадри, майно тощо) повинні бути зафіксовані у кількісних та якісних показниках. Процеси прийняття та впровадження рішень, надання публічних послуг упорядковуються за певними етапами, які у свою чергу пов’язані з певними показниками результату. Результати діяльності органу влади чи служби визначаються як кількісно/якісно вимірюваний продукт (output), який приносить конкретну користь/вигоду  (outcome) цільовим групам та громаді в цілому. Система дозволяє дати чікту відповідь платникам податків: чи використовуються їх ресурси продуктивно (показник співвідношення ресурсу та продукту) та ефективно (показник співвідношення ресурсу та вигоди). 

Виникає можливість в режимі реального часу виявляти внутрішні адміністративні проблеми діяльності органу влади у випадку його неспроможності досягти запланованого результату. Йдеться про неефективне планування політики та ресурсів, брак компетентності фахівців, непослідовність здійснення ділових процесів тощо. 

Запрошуємо до ознайомлення з Методичними рекомендаціями щодо посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування на основі системи ефективного управління.

Завантажити

В межах реалізації Програми “Добре врядування” експерти Програми надають підтримку впровадження системи ефективного управління на запит об’єднаних територіальних громад. Контактна особа з питань надання консультативної підтримки – Олена Фоміна, менеджерка Програми “Добре врядування”, email of@aspeninstitutekyiv.org.

Програма «Добре врядування» розвивається за підтримки гранту від Luminate та National Endowment for Democracy.

X