fbpx

Аспен Інститут Київ посилює інституційну спроможність

17 вересня 2020 року Наглядова Рада Аспен Інституту Київ затвердила політики та комплаєнс процедури, що сприятимуть посиленню інституційної спроможності, підвищенню ефективності реалізації місії Інституту та забезпеченню сталого розвитку у довгостроковій перспективі.

Затвердженням заяви про політику рівних можливостей Аспен Інститут Київ підтверджує відданість розвитку ціннісно-орієнтованого лідерства та відкритого діалогу через різноманітні програми, що реалізовують Аспен Інститути в усьому світі.

З 1 листопада 2020 набувають чинності:

  • Політика запобігання конфліктам інтересів.
  • Політика щодо різноманітності, рівних можливостей та інклюзивності.
  • Політика щодо охорони здоров’я на робочому місці.
  • Політика щодо здійснення службового викриття.
  • Кодекс етики та поведінки.
  • Заява про політику рівних можливостей.

Ознайомитися з документами можна на сайті за посиланням.

Відповідальна особа за впровадження політик – Олена Фоміна, менеджерка Програми “Добре врядування”, адвокат (email: of@aspeninstitutekyiv.org, тел. +38044 334 40 30). 

Щиро дякуємо Luminate та особисто Олені Бойцун, членкині Наглядової Ради Аспен Інституту Київ, за ініціативу з розробки політик, а всім членам Наглядової Ради – за активну залученість до їхнього змістовного наповнення. 

Висловлюємо вдячність за експертну підтримку розробки політик команді міжнародної юридичної фірми DLA Piper на чолі з Галиною Загороднюк, партнером pro-bono практики, учасницею семінару “Справедливість, закон і суспільство” – 7. 

Політики розроблені в межах реалізації Програми “Добре врядування”. 

Програма «Добре врядування» розвивається за підтримки гранту від Luminate. 

X